Geeta Basra walks for designers Parvesh-Jai at Lakme Fashion Week 2011

F