John Abraham & Pakhi take lie detector test for Jhootha Hi Sahi