John Abraham promotes Jhootha Hi Sahi with Mahatma Gandhi