Shah Rukh Khan’s party for R&B singer Akon in Mumbai