9 Years Of Chak De! India: Badass Dialogues From Shah Rukh Khan In The Film!

0
0

Shahrukh-Khan-Chakde-India-

Tumse haarne ka afsos nahi hai mujhe, afsos iss baat ka hai ke main apne mulk se haar gaya.