Priyanka Chopra – EXOTIC, Ft. Pitbull Priyanka Chopra – EXOTIC, Ft. Pitbull