Bollywood, TV Stars Shine At Golden Petal Awards 2013; Salman Khan Skips

0
144

Drashti Dhami aka Madhubala, Madhubala