Farah Khan, Raghu and Rajiv launch MTV Roadies’ anthem